Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

OBS

Skt. Klemensskolen har 2 OBS-klasser med ca. 6-7 elever i hver klasse.

Som udgangspunkt er eleverne fordelt efter alder, således at de yngste elever går i 5.C, og de ældste elever går i 7.C. OBS-tilbuddet er fra 4.-9. klassetrin.  SPPR og personale vurderer altid sammen, hvilken klasse der vil være bedst for barnet.

Ny elev i OBS-klassen på Skt. Klemensskolen
Når en elev skal begynde i vores OBS-klasse, bliver eleven sammen med sine forældre inviteret på besøg på skolen, hvor de møder de voksne i klassen og ser klassen og skolen.

Inden skolestart afholdes der et indskrivningsmøde, hvor forældre, personale, ledelse, SPPR, afgivende skole og afgivende psykolog deltager. Formålet med mødet er, at alle bliver klædt bedst muligt på i forhold til at skabe den bedste hverdag og skolegang for eleven og for at give eleven en god og tryg skolestart.

Der drøftes på mødet hvilke færdigheder eleven skal lære, og hvilke mål der skal sættes, for at eleven evt. kan vende tilbage til sin distriktsskole eller en anden klasse.

 

Hverdagen i vores OBS-klasser
Vores skolehverdag bærer præg af en tydelig struktur, med fokus på en forudsigelig skoledag for eleverne. Der er få faste voksne tilknyttet klassen, og vi er sammen med eleverne hele dagen, både i undervisningen og i frikvartererne.

Vi tilrettelægger en varieret undervisning med bevægelse som en vigtig del af skoledagen.

Undervisningen er tilrettelagt efter det enkelte barns faglige niveau. Vi arbejder skiftevis med fælles undervisning og individuel undervisning, hvor eleven sidder på sin egen arbejdsplads.

Vi arbejder med at styrke elevernes kompetencer ud fra et anerkendende menneskesyn. Det vigtigt for os at skabe en god og tillidsfuld relation til eleverne, at møde dem som ligeværdige individer. Eleverne bliver mødt på deres individuelle udfordringer og behov og den pædagogiske handleplan vil derfor variere blandt eleverne.

Arbejdet med den faglige læring og den sociale læring vægtes lige hvilket betyder, at vi altid forsøger at kigge bag om barnets adfærd, at være nysgerrig på hensigten bag adfærden.

Skole/hjemsamarbejde
Vi lægger stor vægt på et tæt skole/hjem samarbejde, og I kan fra os forvente en tæt og åben dialog. I kan ringe eller skrive sms til klassens telefon, og I kan skrive til os på AULA.

I bliver som udgangspunkt inviteret til min. 2 møder pr. skoleår. Ligeledes holder vi møder omkring jeres barn ved behov.

Vi har fokus på at eleverne øver sig på at kunne indgå i fællesskaber på en hensigtsmæssig måde.

Når en elev indgår i fællesskaber på en grænseoverskridende måde, mobber, slår eller truer, vil dette være et særligt arbejdspunkt for denne elev, dette arbejde vil være i samarbejde med jer som forældre.

Hvis vi oplever at jeres barn bliver så udfordret, at det slår eller har en anden særlig grænseoverskridende adfærd, vil vi kontakte jer, så vi sammen kan være medskabende til, at jeres barn udvikler bedre strategier til at mestre de situationer, som opstår. Det har betydning for jeres barns trivsel og udvikling, at vi har en tæt dialog.

Hvis jeres barn forlader skolens område, vil vi kontakte jer, og aftale hvordan vi sammen løser situationen.

Vores forventninger til jer forældre

 • Sørg for at dit barn er udhvilet, når det kommer i skole.
 • Sørg for at dit barn får morgenmad, og har en god madpakke med.
 • Giv os besked, hvis dit barn ikke kommer i skole.
 • Giv os besked, hvis der er særlige omstændigheder, som kan have indflydelse på dit barns skoledag.
 • Hjælp dit barn til have en god hygiejne, og sørg for at dit barn møder ren i skole.
 • Hjælp dit barn med at have styr på penalhus og skoletaske.
 • Hjælp dit barn med at huske svømmetøj og idrætstøj.
 • Støt dit barn i at indgå i forskellige relationer med jævnaldrende.
 • Prioriterer at deltage i arrangementer på skolen.
 • Tal positivt om andre børn og skolen i dialogen med dit barn. Tal konstruktivt med andre forældre for at styrke fællesskabet i klassen.
   

Udslusningsforløb

Opstart af udslusningsforløb eller praktik i almenklasse vurderes altid ud fra det enkelte barns udvikling, trivsel og forudsætninger for at kunne lykkes i almendelen.
Der vil med udgangspunkt i mødet med forældre og fagpersoner løbende blive taget stilling til, hvad der er hensigtsmæssigt i forhold til det enkelte barns trivsel og udvikling.
Vi glæder os til et konstruktivt samarbejde med jer forældre, og ser frem til mange positive oplevelser med jeres barn og jer forældre.