Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Tilsyn med elever

Alle lærere har på skift tilsyn med eleverne såvel udendørs som indendørs.

  • Af praktiske grunde er skolen delt op i 4 områder. I hvert område vil der i frikvartererne være en vagt.
  • Vi tilstræber, at det er de samme lærere, der har vagterne i hvert område, således at eleverne hurtigt bliver fortrolige med dem.
  • Hvis elever kommer til skade i frikvarteret, kan de henvende sig til den medarbejder, der har vagt i området eller på skolens kontor.
  • Alle vagter bærer en gul vest, så de er lette at finde.