Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Fridage for elever

Uden for de alm. ferier og fridage gælder: 

  • Klasselæreren kan give fri i op til 2 dage. Er der tale om flere dage, skal ansøgningen forelægges på kontoret.
  • Forældre skal altid skriftligt - gerne via AULA - søge om særlig frihed. 
  • Der kan også være tale om ekstraordinær frihed - f. eks. ferie i en eller flere af de 40 skoleuger. Dette sker med skolelederens tilladelse ud fra en "konkret vurdering af den enkelte elevs behov for at holde fri sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som en imødekommelse vil indebære"
  • Det betyder, at et sådant ønske om ekstraordinær frihed skal ske via Aula, der så bliver forelagt kontoret (Morten eller Rie), da det er skolelederens ansvar, at alle elever (0.-9.kl.) deltager i undervisningen.