Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Krise- og sorgplan

Denne plan er et beredskab, der bringes i anvendelse i nedenstående krisesituationer:

 • Akut alvorlig ulykke
 • Når en elev mister en nær pårørende
 • Når klassen mister en elev
 • Når skolen mister en medarbejder
   

Akut alvorlig ulykke

 1. Den voksne ved ulykken tilkalder hjælp
 2. Skolens ledelse/klasseteamet kontakter familien
 3. Skolens ledelse/klasseteamet orienterer klassens lærere/pædagoger
 4. Klasseteamet orienterer klassens forældre
 5. Klassens primære lærere/pædagoger formidler og tager en dialog med klassen
 6. Skolens ledelse orienterer skolens øvrige klasser mundtligt
 7. Skolens ledelse tilkalder ekstern krisehjælp om nødvendigt
 8. Opfølgning i klassen gennem samtaler med elever og klassen. Evt. anvendelse af sorgmateriale og tage emnet op i relevante anledninger og/eller faglige temaer.
 9. Det er vigtigt, at forældrene informeres om klassens arbejde med emnet sorg. Det er også af stor vigtighed, at forældrene orienterer skolen om børnenes stærke oplevelser/følelser og problemer.

 

Når en elev mister en forælder eller søskende

 1. Skolens ledelse/klasseteamet kontakter familien
 2. Skolens ledelse/klasseteamet orienterer klassens team
 3. Klasseteamet orienterer klassen forældre
 4. Klassens primære lærere/pædagoger formidler og tager en dialog med klassen
 5. Klasseteamet planlægger modtagelsen af eleven sammen med klassen
 6. Klasseteamet drøfter evt. deltagelse i begravelse/bisættelse med eleven og familien
 7. Opfølgning i klassen gennem samtaler med eleven og klassen. Evt. anvendelse af sorgmateriale og tage emnet op i relevante anledninger og/eller faglige temaer.
 8. Det er vigtigt, at forældrene informeres om klassens arbejde med emnet sorg. Det er også af stor vigtighed, at forældrene orienterer skolen om børnenes stærke oplevelser/følelser og problemer.

 

Når klassen mister en elev

 1. Skolens ledelse/klasseteamet kontakter familien
 2. Skolens ledelse orienterer den samlede medarbejderstab
 3. Klasseteamet orienterer klassen forældre
 4. Klassens primære lærere/pædagoger formidler og tager en dialog med klassen
 5. Skolens ledelse orienterer skolens øvrige klasser i afdelingen - mundtligt
 6. Den/de berørte klasser bliver sammen i klassen sammen med de centrale personer (for at skabe åbenhed om det virkelige hændelsesforløb)
 7. Skolens ledelse tilkalder ekstern krisehjælp om nødvendigt
 8. Skolen tager evt. kontakt til relevant ressourceperson som PPR eller skolesundhedsplejerske vedr. tilbud om hjælp
 9. Der flages på halv
 10. Klasseteamet drøfter evt. deltagelse i begravelse/bisættelse med familien
 11. Elever og medarbejdere samles evt. til en kort mindehøjtidelighed
 12. Opfølgning i klassen gennem samtaler med elever og klassen. Evt. anvendelse af sorgmateriale og tage emnet op i relevante anledninger og/ eller faglige temaer.
 13. Det er vigtigt, at forældrene informeres om klassens arbejde med emnet sorg. Det er også af stor vigtighed, at forældrene orienterer skolen om børnenes stærke oplevelser/følelser og problemer.

 

Når skolen mister en medarbejder

 1. Skolens ledelse kontakter medarbejderens familie
 2. Skolens ledelse orienterer skolens ansatte  
 3. Skolens ledelse orienterer alle skolens forældre
 4. Skolens ledelse orienterer skolens øvrige klasser i afdelingen - mundtligt
 5. Klasseteamet i afdødes primære klasser formidler og tager en dialog med klassen/klasserne
 6. Der flages på halv
 7. En af klassens primære lærere/pædagoger drøfter evt. deltagelse i begravelse/bisættelse med klassen/klasserne
 8. Skolens medarbejdere og elever samles til en kort mindehøjtidelighed
 9. Skolens medarbejdere samles evt. på personalerummet til en kort mindehøjtidelighed
 10. Opfølgning i klassen gennem samtaler med elever og klassen. Evt. anvendelse af sorgmateriale og tage emnet op i relevante anledninger og/eller faglige temaer.
 11. Det er vigtigt, at forældrene informeres om klassens arbejde om emnet sorg. Det er også af stor vigtighed, at forældrene orienterer skolen om børnenes stærke oplevelser/følelser og problemer.

 

Vedtaget på skolebestyrelsesmøde d.11-06-2019