Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Kontaktforældre

Principper for kontaktforældre i forældrerådet på Skt. Klemensskolen

“Vi forventer engagerede forældre og medarbejdere, som alle er tydelige rollemodeller i børnenes hverdag. Endvidere forventer vi et tæt og fordomsfrit samarbejde mellem elever, forældre og medarbejdere.” Skolebestyrelsen

Hvert år vælges kontaktforældre til klassens forældreråd ved forældremødet i starten af skoleåret.

 

Der vælges 4-5 kontaktforældre for et skoleår.

Det anbefales, at der højst udskiftes halvdelen af kontaktforældrene pr. år.

 

Forældrerådets arbejde og opgaver:

   1. Klasseteamet sender et udkast til dagsorden for forældremødet. Forældrerådet supplerer med eventuelle punkter
   2. Skriver referater fra forældremøder
   3. Planlægger sociale aktiviteter for klassen evt. i samarbejde med klasseteamet
   4. Udarbejder spilleregler for forældrenes samarbejde og kommunikation omkring klassen
   5. Sikrer at nye forældre bliver budt velkomne i klassen

 

Forældrerådet kan desuden debattere muligheden for at klassen opretter en forældrestyret klassekasse til diverse ekstra indkøb og afholdelse af arrangementer.

Forældrerådets samarbejde med skolebestyrelsen:

Forældrerådene er skolebestyrelsens bagland og fungerer som repræsentanter for klassernes forældre. I den forbindelse inviterer skolebestyrelsen forældrerådene til et årligt inspirationsmøde. Hvert andet år drøftes det kommende skolebestyrelsesvalg.

Oplysninger om skolens principper, kontaktoplysninger, div. praktiske oplysninger, dagsordener og referater fra skolebestyrelsens møder findes på https://skt-klemensskolen.aula.dk

 

Revideret og vedtaget på skolebestyrelsesmødet den 10.05.2022