MENU
Aula_close Layer 1

Kontaktforældre

Fra skolens målsætning:

Vi forventer engagerede forældre og medarbejdere, som alle er tydelige rollemodeller i børnenes hverdag. Endvidere forventer vi et tæt og fordomsfrit samarbejde mellem elever, forældre og medarbejdere.

Hvert år vælges kontaktforældre i klasserne inden efterårsferien.

Der vælges 4-5 kontaktforældre for et skoleår. Der bør max. udskiftes halvdelen af kontaktforældrene pr. år, dog skal der udskiftes 1 forældre pr. år.

Kontaktforældrenes arbejde og opgaver:

  1.       Planlægning af årets forældremøde i samarbejde med klasselæreren
  2.       Referat fra forældremøder
  3.       Planlægning af årets sociale aktiviteter evt. i samarbejde med klasselæreren
  4.       Udarbejde spilleregler for samarbejde i og omkring klassen. 
  5.       Spillereglerne omfatter samarbejdet mellem elever, forældre og lærere. 
  6.       Spillereglerne omfatter også arbejdet med alkoholpolitik startende med 5. og 6. klasse.
  7.       Sikre at nye forældre føler sig velkomne i "klassen".Kontaktforældrenes samarbejde med skolebestyrelsen:

Kontaktforældrene er skolebestyrelsens bagland og fungerer som repræsentant for klassens forældre. I den forbindelse indkalder skolebestyrelsen kontaktforældrene til ad hoc møder.

I kan som kontaktforældre finde oplysninger om skolens principper, diverse praktiske oplysninger, dagsordener og referater fra skolebestyrelsens møder på skolens hjemmeside. Her finder I også telefonnumre og mailadresser på bestyrelsens forældrevalgte medlemmer, som I er velkomne til at kontakte.

Yderligere inspiration til arbejdet som kontaktforældre kan findes på hjemmesiden: www.skoleogsamfund.dk

 

Revideret og vedtaget på skolebestyrelsesmødet den 23.5. 2012