Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Mobile enheder

Mobile enheder defineres som telefoner, tablets, iPads, ”Smart-ure” etc. (Smart-ure er online-ure med beskeder/sms, wifi). Brugen af mobile enheder er et fælles ansvar for skole og hjem. Vi forventer som skole, at forældre taler med deres børn om regler for brugen af mobile enheder. SMS-beskeder, billede- og lydoptagelser er som kommunikationsmiddel omfattet af regler fra straffelovgivningen.
 

Fra 0. - 6. klasse: Al brug af mobile enheder er ikke tilladt i skoletiden og SFO. Enhederne skal opbevares slukket i et skab i klassen.
Enheden kan efter medarbejderens anvisning bruges i undervisningsmæssige sammenhænge.
I SFO kan den enkelte elev – efter aftale med en medarbejder – undtagelsesvis bruge enheden til beskeder til forældre.
I SFO2 må eleverne efter kl. 15.00 bruge mobiltelefonen til fællesskabende aktiviteter efter aftale med en medarbejder.

Fra 7. – 9. klasse: Som udgangspunkt skal enheden være i tasken på lydløs eller i ens eget skab.
Enheder kan efter medarbejderens anvisning bruges i undervisningsmæssige sammenhænge.
Enheden må benyttes i frikvartererne. Hvis enheden i frikvartererne benyttes til musikaflytning, skal der tages hensyn til andre.

Alle årgange: Enheder som ringer eller på anden måde benyttes i undervisningstiden uden medarbejderens tilladelse, inddrages og kan afhentes på kontoret efter skoletid.
Ved gentagelser kan enheden kun afhentes af elevens forældre/værge.

 

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet d. 09.09.2019

 

Fra ”Bekendtgørelse til fremme af god orden i folkeskolen”:

§ 9. Skolens leder eller den, som er bemyndiget hertil, kan tilbageholde private genstande i tilfælde, hvor en elev overtræder skolens ordensregler for medbringelse og anvendelse af sådanne genstande i skoletiden eller ved brug af skolens tilbud i øvrigt. Skolens leder eller den, som er bemyndiget hertil, bestemmer, hvornår genstanden kan afhentes.

Stk. 2. Opretholdelse af tilbageholdelsen af inddragne private genstande ud over skoletiden kan alene ske, når dette har hjemmel i de ordensregler, skolebestyrelsen har fastsat. Det er endvidere en betingelse, at tilbageholdelsen er praktisk og pædagogisk begrundet, og at disse grunde er tungtvejende.