Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Billeder på hjemmesiden

Billeddeling på Skt. Klemensskolen.

Aula og Skoleporten: Som ansat på Skt. Klemensskolen og i Odense Kommune, så må man gerne dele billeder af børn og unge på Aula, hvis delingen af billedet har til formål at vise dagligdagen på en skole. Dette bliver nemlig anset som en del af formålet med at drive en børnehave, en dagpleje eller en folkeskole. Det kan fx være, hvis der har været et arrangement, som vi gerne vil vise forældrene, eller der er blevet lavet en særlig aktivitet i klassen eller sfo’en. I sådanne tilfælde er det i orden at dele billederne på Aula.

Det er vigtigt, at man inden delingen af billeder overvejer, om billedet tjener et sagligt formål – altså er det nødvendigt at dele billedet for at vise den aktuelle aktivitet eller det konkrete arrangement? Nogle gange kan 5-10 billeder fra et arrangement være tilstrækkeligt i stedet for 30 billeder ☺

OBS: Der må IKKE deles billeder, der for børnene kan føles krænkende eller udstillende!

Som udgangspunkt skal man kun tagge (kan man det på Skoleporten? /AA) børnene på billedet, hvis man deler et billede, hvor der er 5 børn eller herunder på billedet.

Hvis der er mere end 5 børn på billedet, så behøver man ikke tagge de enkelte børn eller unge på billedet. Men det er altid en god ide at tagge alle genkendelige børn på billedet.

Eksempel på billede der SKAL tagges.

Eksempel på billede der SKAL tagges.
Eksempel på billede der IKKE skal tagges.

Eksempel på billede der IKKE skal tagges.

HUSK: Når man deler et billede/video eller opretter et album, så skal man være helt sikker på, at det deles med den rigtige gruppe (fx ”5.a” eller ”Brumbassestuen”). Der må ikke dele et billede/album, der ikke er tilknyttet en gruppe.

Skal personale tagges på billeder i Aula? Ja, hvis der er personale med på billederne, så skal de tagges ud fra samme retningslinje, som er forklaret ovenfor med børn på billeder. Det vil sige, at man kun skal tagge personale på billedet, hvis man deler et billede, hvor der er 5 børn/voksne eller herunder på billedet.

Hvornår kræves der samtykke? Offentliggørelse af billeder på internettet af genkendelige personer betragtes, som behandling af personlige oplysninger. Det betyder, at selve offentliggørelsen af et billede (og/eller video) derfor er omfattet af Persondatalovens bestemmelser, og derfor som udgangspunkt ikke må offentliggøres uden samtykke.

Ifølge Datatilsynet skelnes der dog mellem to typer af billeder – situationsbilleder og portrætbilleder. Situationsbilledet kan umiddelbart offentliggøres uden samtykke, hvor i mod portrætbilledet ikke må offentliggøres uden et klart samtykke fra den eller de portrætterede personer (eller deres forældre).