MENU
Aula_close Layer 1

Billeder på hjemmesiden

Hidtil har praksis været:

Vi har ikke offentliggjort billeder af elever på skolens hjemmeside.

Vi har bedt forældrene give deres samtykke til, at vi på skolens lukkede netværk må offfentliggøre billeder fra hverdagen og fra festlige lejligheder.

Vi vil fremover gerne kunne vise forskellige små nyhedsindslag på skolens hjemmeside.

I flg. Dataregistertilsynsloven gælder der, at vi uden tilladelse kan fotografere eleverne uden samtykke, hvis der er tale om

  • et situationsbillede, hvor eleverne optræder i en harmløs situation. Situationen er det væsentlige og ikke hvilke(n) elever der optræder.
  • elever gengives uden angivelse af navn
  • ingen elever skal føle sig krænket over at være gengivet

Bemærkninger:

Vi opfordrer elever og forældre til omgående at rette henvendelse til skolen, hvis eleven mod sin vilje optræder på billeder på skolens hjemmeside. Herefter vil vi omgående sørge for, at billedet fjernes.

 

Vedtaget på Skolebestyrelsesmøde d. 28. januar 2008