Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Ressourcecenter

  • Støttecenteret underviser elever med faglige, sociale eller psykiske problemer. Eleverne bliver undervist i små hold, så vi kan tilgodese individuelle behov. Der tilbydes flest mulig timer i centeret, for at undervisningen kan blive intens.
  • Undervisningen tilrettelægges efter samtale med elevens forældre, lærere og  evt. skolepsykolog. Der lægges vægt på, at ressourcecenterets aktiviteter er præget af frivillighed hos alle implicerede parter.
  • Lærerne i ressourcecenteret støtter i perioder hele klasser. Indskolingen kan få tilbud om at modtage en vejleder, som fungerer som støtte- og observationslærer, således at vanskeligheder med sprog, motorik eller andet kan afhjælpes.
  • Alle børnehaveklassebørn testes ved hjælp af en sprogscreening i det tidlige efterår af børnehaveklasselæreren.
  • Forældre er altid velkomne til at kontakte lærerne i ressourcecenteret, ligesom skolepsykologen kan kontaktes af såvel lærere som forældre.