MENU
Aula_close Layer 1

Forældreforeningen

Forældreforeningen
Forældreforeningen består af min. 6 medlemmer og 2 suppleanter som hhv. er forhenværende - og nuværende forældre til skolens elever.
Den årlige generalforsamling afholdes i september.

 

Forældreforeningens formål
Forældreforeningens formål er at fremme samarbejdet mellem skole og hjem bl.a. ved planlægning og afholdelse af kulturelle og sociale arrangementer, såsom fastelavn for indskolingen, skolefest og diskotek for mellemtrinnet og udskolingen.

Derudover kan enhver med tilknytning til skolen søge om tilskud ved Forældreforeningen til nyanskaffelser på skolen, teaterforestillinger m.m.

 

Upolitisk
Foreningen er upolitisk og kan derfor ikke behandle problematikker, der vedrører skolens ledelse, personale og elever.

 

Medlemskab 
Dit bidrag går ubeskåret til gavn for børnene på skolen. Ud over de 2 årlige arrangementer, giver vi bidrag til fejring af 9. klassernes sidste skoledag, hvor der uddeles is og slik til alle elever.

Herudover har Forældreforeningen købt nyt udstyr til musik i form af mikrofoner, guitar og en cajon, samt droner til valgholdet innovation.

Kontingent
Det årlige kontingent pr. familie er 100 kr., som kan indbetales på 

Reg.nr. 1551 kontonr. 5547938 eller via MobilPay på tlf. 23 34 73 42
 

Venligst skriv elevens navn og klasse på indbetalingen. Større bidrag modtages også med stor glæde.

Støt Forældreforeningen, og vær med til at gøre skolegangen lidt sjovere

Dokumenter